Zavedení koučovací kultury a situačního leadershipu do vedení lidí

RaiffeisenbankNÁZEV PROJEKTU

Zavedení koučovací kultury a situačního leadershipu do vedení lidí

 

KONCOVÝ UŽIVATEL

Raiffeisenbank a.s.

 

CÍLE PROJEKTU

Ve dvou obchodních segmentech banky (Micro a SEMM) změnit přístup komunikace v hodnotících rozhovorech a zavést přístup s koučovacími prvky a situačním leadershipem.

 

ZPŮSOB IMPLEMENTACE

 • definice principů managerského koučování a situačního leadershipu
 • série ON THE JOB koučinků s řediteli regionů a obchodních center při jednání s podřízenými
  • zavedení koučovacích principů SEMM – řada 5 sezení za přítomnosti podřízeného podzim 2009
  • zavedení koučovacích principů Micro – řada 5 sezení za přítomnosti podřízeného zima 2009/jaro 2010
  • zavedení situačního leadershipu SEMM – řada 5 sezení za přítomnosti podřízeného podzim 2010
  • zavedení situačního leadershipu Micro – řada 5 sezení za přítomnosti podřízeného plánováno podzim 2011
 • průběžné vyhodnocování projektu
 • předání dalších fází (získání návyku) do komptence interních lektorů a koučů

 

EFEKTY A VÝSTUPY

kromě samotného splnění cíle

 • sjednocení způsobu vedení lidí
 • uvědomění si potenciálu lidí
 • posílení vztahů (na více úrovních řízení)

buy footwear | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp