akcelerace výkonnosti

URČENO PRO

Střední a velké firmy, pobočky, divize, oddělení velkých a nadnárodních firem.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Zvýšení produktivity a efektivity, lepší čísla, opakovatelný posun, dlouhodobá udržitelnost výkonnosti, řízená změna a adaptabilita na trhu.

SKLADBA PRODUKTU

Po vytipování silných a slabých stránek je definován projekt zdokonalování společnosti. Ten je realizován interním týmem za pomoci externích facilitátorů, mentorů a koučů. Je kladen důraz na zapojení a odpovědnost interního týmu, některá témata jsou, podle odbornosti týmu, řešena vlastními silami, některá s pomocí externích expertů. Realizace projektu znamená definice a návrh řešení oblasti, nástroje implementace (např. zvýšení kompetence zainteresovaných osob) a samotná implementace (stínování osob). Po naplnění harmonogramu projektu je provedena revize silných a slabých stránek a nastaven postup dalšího zdokonalování.

 

PRŮBĚH PROJEKTU

fáze podfáze
Analýza  
  sestavení týmu, sebehodnocení, silné oblasti, oblasti pro zlepšení
Dohoda o postupu  
  sestavení na čem se bude pracovat, řešitelský tým, definice projektu - cíle, závazné milníky, role, odpovědnosti, dohoda
Změnový projekt

 

 

definice kroků - mentorink, koučink

zvyšování kvalifikace - školení, workshopy

implementace do praxe - stínování, mentorink

řízení projektu - projekt mng, kontrola výstupů

Vyhodnocení

 

  vyhodnocení cílů, kritérií úspěšnosti, dohoda o dalším postupu
Analýza  
  opakovaný cyklus
Graf
 

Graf

Nike air jordan Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories