HP SMART DRIVE

Hewlett PackardNÁZEV PROJEKTU

HP SMART DRIVE

 

KONCOVÝ UŽIVATEL

6 TOP PARTNERŮ  HP, divize „Enterprise Storage, Server & Networking“

 

CÍLE PROJEKTU

Zrealizovat změny směřující k zlepšení výkonnosti dané společnosti a následně trvalému udržení požadovaných výsledků. S každým účastníkem projektu byly stanoveny konkrétní měřitelné cíle.

Posílit loajalitu partnerské společnosti k HP

 

ZPŮSOB IMPLEMENTACE

Projekt se skládá ze tří opakovatelných fází.

  1. Hodnocení klíčových oblastí fungování společnosti
  2. Implementace vybraných oblastí změny
  3. Vyhodnocení úspěšnosti zavedených změn a nastavení nových oblastí změny

Hodnocení zjistí stav společnosti v základních oblastech fungování každé firmy (vedení; strategie, vize a hodnoty; procesy a interní komunikace; pracovníci -  odměňování, hodnocení a rozvoj; výsledky – ekonomické, pracovníci, zákazníci, společnost)

Zvolená forma – individuální rozhovory s klíčovými osobami a vybranými zaměstnanci, nebo workshop, výstupní zpráva

Cílem implementace je na základě výstupů hodnocení navrhnout kroky, které vedou ke zlepšení výkonnosti společnosti a realizovat je v praxi.

Zvolená forma implementace – workshop, trénink, koučink, stínování v praxi

 

EFEKTY A VÝSTUPY

Zavedení navrhovaných kroků způsobilo změny, které mají přímý vliv na fungování společnosti (jednotlivých partnerů společnosti HP).

Změny pomohli:

  • => k dosahování trvale udržitelných vynikajících výsledků 
  • => k vytváření hodnot pro své klienty (chápou jejich potřeby a očekávání a naplňují je)
  • => k výchově lídrů, kteří na základě vize a strategie vedou společnost a její zaměstnance
  • => k rozvoji schopnosti společnosti reagovat na změny vzniklé uvnitř nebo vně společnosti (příležitosti, hrozby…)
  • => k vytvoření firemní kultury, která podporuje a motivuje jednotlivce k dosahování firemních i osobních cílů

Adidas footwear | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify