Small Office / Home Office
Jako soukromníkovi, živnostníkovi nebo malé firmě (do 20 zaměstnanců) Vám rádi pomůžeme zejména individuální formou např. koučinkem nebo mentorinkem ať v osobní nebo podnikatelské rovině.
Small and Medium Business
Střední podnikání je všeobecně považováno za jeden z nejdůležitějších segmentů ekonomiky. I my to tak chápeme. Pro naši společnost je SMB klíčový segment, ve kterém se odehrává největší část naší práce. Rádi pracujeme s lidmi, kteří mají přímý vliv na změny svého podnikání a uvědomují si nutnost osobního rozvoje sebe i svých lidí.
Enterprice
Ve velkých podnicích a korporacích se soustředí ohromné množství kapacit a investic. Odehrávají se zde největší a nejzajímavější projekty z hlediska rozsahu i vlivu na celkovou ekonomiku. Svými dlouholetými zkušenostmi (z dřívějších zaměstnaneckých pozic i stávajících dodavatelských) jsme schopni pomoci s projekty, které zvyšují výkonnost a efektivitu oddělení i celé firmy.
Státní správa
Veřejná nebo státní správa prochází dlouhodobě těžkou a složitou proměnou bez jasné vidiny zdárného konce. Naše společnost se rozhodla podnikat v tomto nepřehledném prostředí jen ve výjimečných případech a jedině při zajištění absolutní transparentnosti a jasně stanovených a měřitelných výsledcích projektu.
Neziskovky
Pod pojem neziskovky zahrnujeme jakékoli „neziskové“ aktivity podporující oblasti, které mají sociální kontext nebo si na sebe nemohou vydělat. Jsme k podobným projektů vnímaví, firemně nebo individuálně se v takových projektech angažujeme (O.S. Máme otevřeno – integrace mentálně hendikepovaných osob do společnosti, VŠE – profesní koučování studentů, International Coach Federation) a jsme otevřeni podporovat a spolupracovat na podobných projektech i nadále.
SOHO
SMB
Enterprice
Státní správa
Neziskovky

Hledám

  • Mám malá čísla?
  • Nemám zdroje?
  • Odchází mi lidi?
  • Jsem vyhořelý?
  • Válcuje mě konkurence?
  • Mám málo zákazníků?
  • Mám špatné vztahy uvnitř týmu?
  • Rozčiluje mě šéf?

Malý úvodní test:
Pokud odpovite na více než 2 otázky ANO, neprodleně nás kontaktujte!

O nás

Co děláme? Pomáháme firmám a lidem ve firmách plnit si své stanovené cíle, vědět jak dělat lépe a být vyrovnanější v kariéře i v osobním životě. Pomáháme Vám PROJÍT EFEKTIVNĚ ZMĚNOU

V čem je náš přístup jiný? Každý náš program/produkt v sobě nativně zahrnuje teorii, nácvik a hlavně podporu při implementace do praxe a hodnocení úspěšnosti. Pomoc udržet nastartovaný trend je klíčovou součástí celého procesu.

Změna je nevyhnutelná, jde o to, jestli ji řídíme my nebo ona nás