koučink

URČENO PRO

Střední a vysoký management, klíčové obchodní pozice, ředitele a majitele firem.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Zvýšení výkonnosti schopnost rychleji a přesněji se rozhodovat, zlepšení flexibility a adaptability vůči změnám, lepšímu řízení sebe a ostatních, udržení klíčových pracovníků, zvýšení konkurenceschopnosti, lepším vztahům na pracovišti.

SKLADBA PRODUKTU

Produkt pro individuální rozvoj jednotlivce.  Je to velmi efektivní metoda, jak úspěšně projít změnou, jak změnu iniciovat, jak dosáhnout viditelných výsledků v reálném čase. Konečným cílem koučinku je pomoci koučovanému vyvinout takové vnitřní a vnější struktury, které mu umožní dosáhnout úspěchu a zvýší jeho potenciál. Pomáhá rozvinout přesně ty kompetence koučovaného, které mu pomohou dosáhnout hodnotné a trvalé změny.

Koučink je partnerství mezi koučovaným a koučem, jehož posláním je stanovení konkrétního cíle, cesty jak ho dosáhnout a motivace koučovaného k dosažení tohoto cíle.

PRŮBĚH PROJEKTU

fáze podfáze
Stanovení témat stínování  
  360° zpětná vazba, triáda s nadřízeným, individuální rozhovor s koučovaným, …
Koučink  
  stanovení cílů, definice ideální podoby, realizace
Vyhodnocení  
  vyhodnocení cílů, kritérií úspěšnosti, dohoda o dalším postupu

 

Graf

best Running shoes brand | Nike nike dual fusion trainer women Pixel Desert Sand - Grailify