Podpora při integraci obchodních skupin

Raiffeisenbank

NÁZEV PROJEKTU

Podpora při integraci obchodních skupin

 

KONCOVÝ UŽIVATEL

Raiffeisenbank a.s.

 

CÍLE PROJEKTU

Přijetí změny klíčovými osobami a podpora při komunikaci změny

Projektu se účastnilo 5 regionálních manažerů nově vzniklé skupiny sloučené ze dvou obchodních skupin a jejich podřízených (celkem cca 70 lidí)

 

ZPŮSOB IMPLEMENTACE

  • definice požadovaného cílového stavu
  • implementace pomocí individuelního koučinku v rozsahu 9 sezení / osobu
  • vyhodnocení splnění cíle

 

EFEKTY A VÝSTUPY

kromě samotného splění cíle

  • přijetí změny klíčových osob na pozici regionálních ředitelů
  • přijetí změny osobami, které nezískali pozici RŘ
  • posílení vztahů (na více úrovních řízení)
  • přijetí nové obchodní politiky

Sports brands | Nike Shoes