Zavedení systému řízení výkonu a hodnocení

HollandiaNÁZEV PROJEKTU

Zavedení systému řízení výkonu a hodnocení

 

KONCOVÝ UŽIVATEL

Hollandia Karlovy Vary a.s.

 

CÍLE PROJEKTU

Zavedení nového způsobu řízení výkonu společnosti, systému hodnocení a odměňování. Přijetí změny klíčovými osobami a podpora při komunikaci změny.

Projektu probíhal v celé firmě, klíčovými osobami bylo 5 TOP manažerů (celkem cca 75 lidí)

Délka projektu: léto 2012-dosud

 

ZPŮSOB IMPLEMENTACE

 • analýza potřeb společnosti s klíčovými osobami
 • definice požadovaného cílového stavu
 • nastavení hodnot společnosti, ukazatelů výkonnosti, kompetenční matice
 • implementace
  • dovednost vést hodnotící rozhovory, poskytovat zpětnou vazbu
  • správně motivovat podřízené
  • individuální rozvoj manažerů
 • vyhodnocení splnění cíle

 

EFEKTY A VÝSTUPY

projekt je v současné době v implementační fázi

jordan release date | Nike News